Tilstandsrapport

Køb og salg af fast ejendom er en kompleks proces, hvor mange faktorer skal tages i betragtning. En af de mest centrale elementer i denne proces er tilstandsrapporten, et dokument der giver både køber og sælger et grundigt indblik i boligens nuværende stand. I denne artikel vil vi udforske tilstandsrapportens funktion, dens vigtige rolle i bolighandlen, og hvordan den kan bidrage til en mere sikker og informeret beslutningstagning for alle parter involveret.

Få 3 uforpligtende tilbud på tilstandsrapport

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er et dokument, der beskriver en bygnings nuværende tilstand og eventuelle skader eller mangler. Denne rapport udarbejdes normalt af en beskikket bygningssagkyndig og bruges ofte i forbindelse med salg af fast ejendom for at give køberen et overblik over ejendommens stand.

Tilstandsrapporten indeholder en detaljeret gennemgang af alle væsentlige dele af bygningen, herunder tag, facade, vinduer, døre, gulve, vægge, lofter og installationer som el-, vand- og varmesystemer. Rapporten vil også omfatte en vurdering af bygningens energimærkning og eventuelle miljømæssige forhold som fx radonkoncentration.

Den bygningssagkyndige vil under inspektionen identificere eventuelle skader eller mangler, som kan have betydning for bygningens funktion eller levetid. Disse vil blive kategoriseret efter deres alvorlighedsgrad:

 1. K1 – Mindre skader
 2. K2 – Skader af moderat karakter
 3. K3 – Alvorlige skader

For hver identificeret skade eller mangel vil den sagkyndige angive årsagen til problemet samt anbefalede løsninger og tidshorisont for udbedring.

Det er vigtigt at bemærke, at en tilstandsrapport ikke er en garanti for bygningens fejlfrihed eller fuldstændighed. Det er snarere et øjebliksbillede af bygningens tilstand på tidspunktet for inspektionen, og det kan ikke udelukkes, at der findes skjulte skader eller mangler, som ikke er blevet opdaget under inspektionen.

En tilstandsrapport har en gyldighedsperiode på normalt 6 måneder fra udarbejdelsesdatoen. Efter denne periode bør en ny rapport udarbejdes for at sikre, at oplysningerne stadig er relevante og opdaterede.

Ved køb og salg af fast ejendom kan en tilstandsrapport være et vigtigt redskab for både sælger og køber. For sælger kan den bidrage til at fastsætte en realistisk salgspris og undgå eventuelle tvister med køber om bygningens stand efter overdragelsen. For køber giver rapporten et indblik i ejendommens aktuelle tilstand samt mulige fremtidige vedligeholdelsesbehov og omkostninger.

Definition og formål

Tilstandsrapport er et vigtigt dokument, der giver et detaljeret overblik over en ejendoms nuværende stand og eventuelle skader eller mangler. Formålet med en tilstandsrapport er at give både køber og sælger af en bolig et klart billede af boligens tilstand, så begge parter kan træffe informerede beslutninger om prisen og eventuelle reparationer.

En tilstandsrapport udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig, som gennemgår ejendommen og vurderer forskellige aspekter af dens konstruktion, materialer, installationer og generelle vedligeholdelse. Rapporten skal være objektiv og uafhængig, hvilket betyder, at den bygningssagkyndige ikke må have nogen interesse i handlen.

I rapporten vil de identificerede skader og mangler blive kategoriseret efter deres alvor. Dette gøres ved hjælp af K0-K3-skalaen, hvor K0 repræsenterer ingen eller ubetydelige skader/mangler, mens K3 angiver alvorlige eller kritiske problemer. Desuden vil hver mangel blive forsynet med en beskrivelse samt anbefalinger til udbedring.

Udover at give parterne indsigt i boligens tilstand fungerer tilstandsrapporten også som grundlag for ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen dækker køber mod skjulte fejl og mangler, som ikke er nævnt i rapporten, og kan derfor give køber en større tryghed ved handlen. Det er dog værd at bemærke, at en tilstandsrapport ikke dækker alle dele af ejendommen – for eksempel vil hårde hvidevarer og løsøre generelt ikke være inkluderet.

For at sikre, at tilstandsrapporten er så præcis og informativ som muligt, anbefales det at sælger forbereder sig grundigt inden den bygningssagkyndiges besøg. Dette kan indebære at samle dokumentation for tidligere reparationer og vedligeholdelse samt sørge for god adgang til alle dele af ejendommen.

Sammenfattende er en tilstandsrapport et vigtigt redskab i bolighandel, der giver både køber og sælger en klar forståelse af ejendommens nuværende stand. Rapporten spiller også en central rolle i forbindelse med tegning af ejerskifteforsikring og bidrager til en mere transparent og tryg handelsproces.

Få 3 uforpligtende tilbud på tilstandsrapport

Lovkrav og frivillighed

En tilstandsrapport er en vurdering af en ejendoms fysiske tilstand, som udføres af en beskikket bygningssagkyndig. Denne rapport indeholder oplysninger om eventuelle skader og mangler ved bygningen, og den er et vigtigt dokument i forbindelse med bolighandler i Danmark.

Når det kommer til lovkrav og frivillighed, er der visse situationer, hvor det er lovpligtigt at få udarbejdet en tilstandsrapport, mens det i andre tilfælde kan være frivilligt. Det er vigtigt at kende forskellen mellem de to situationer for at sikre, at man overholder gældende regler og undgår eventuelle bøder eller konflikter.

Først og fremmest er det lovpligtigt at få udarbejdet en tilstandsrapport, når man sælger sin bolig og ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring dækker køberen mod skjulte fejl og mangler ved boligen i op til 10 år efter overtagelsen. Uden en gyldig tilstandsrapport kan sælgeren ikke tegne denne forsikring, hvilket kan resultere i øget ansvar for sælgeren samt nedsat tryghed for køberen.

Derudover skal der også udarbejdes en tilstandsrapport, hvis boligen indgår i et dødsbo eller tvangsauktion. Dette krav gælder både for private husejere og for erhvervsdrivende, der sælger ejendomme.

På den anden side er det frivilligt at få udarbejdet en tilstandsrapport i visse situationer. For eksempel kan en husejer vælge at få lavet en tilstandsrapport for at få et overblik over boligens tilstand, selvom der ikke er planlagt et salg. Dette kan være nyttigt for at identificere eventuelle problemer og planlægge nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejde. Dog skal man være opmærksom på, at en frivillig tilstandsrapport ikke kan bruges i forbindelse med tegning af ejerskifteforsikring.

Sammenfattende er det vigtigt at kende kravene omkring tilstandsrapporter og vide, hvornår det er lovpligtigt eller frivilligt at få dem udarbejdet. Ved at følge disse regler sikrer man både sælgers og købers interesser samt overholder gældende lovgivning.

Få 3 uforpligtende tilbud på tilstandsrapport

Processen for at få en tilstandsrapport

At få en tilstandsrapport er en vigtig del af processen, når man skal sælge eller købe en bolig. Det er en rapport, der beskriver boligens nuværende stand og eventuelle skader eller mangler. For at sikre, at tilstandsrapporten er korrekt og pålidelig, bør man følge en række trin i processen.

 1. Vælg en beskikket bygningssagkyndig: Det første skridt er at finde en beskikket bygningssagkyndig, som kan udføre tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige skal være certificeret af Sikkerhedsstyrelsen og have erfaring med at lave tilstandsrapporter. Man kan finde en liste over beskikkede bygningssagkyndige på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.
 2. Aftal tidspunkt for gennemgang af boligen: Når man har fundet den rette bygningssagkyndige, skal man aftale et tidspunkt for gennemgang af boligen. Gennemgangen tager typisk 2-4 timer, afhængigt af boligens størrelse og stand.
 3. Forbered boligen: Inden gennemgangen bør man sørge for, at boligen er ryddet op og gjort klar til inspektion. Det vil sige, at alle rum skal være lettilgængelige, og eventuelle personlige genstande bør fjernes fra gulve og møbler.
 4. Deltag i gennemgangen: Det er en god idé at være til stede under gennemgangen, så man kan stille spørgsmål og få en forståelse af boligens tilstand. Den bygningssagkyndige vil gennemgå alle dele af boligen, både indvendigt og udvendigt, og notere eventuelle skader eller mangler.
 5. Modtag tilstandsrapporten: Efter gennemgangen vil den bygningssagkyndige udarbejde en skriftlig tilstandsrapport. Rapporten indeholder en beskrivelse af boligens stand samt en vurdering af eventuelle skader eller mangler. Den bygningssagkyndige vil også give boligen en samlet karakter, der angiver dens generelle stand.
 6. Gennemgå rapporten: Når man har modtaget tilstandsrapporten, bør man grundigt gennemgå den og sikre sig, at alle oplysninger er korrekte. Hvis man har spørgsmål eller bemærkninger til rapporten, kan man kontakte den bygningssagkyndige for yderligere information.
 7. Brug rapporten i salgsprocessen: Tilstandsrapporten skal bruges som dokumentation for boligens stand i forbindelse med salget. Køber og sælger kan bruge rapporten som grundlag for at aftale prisen på boligen og eventuelle nødvendige reparationer.

Ved at følge denne proces sikrer man sig en korrekt og pålidelig tilstandsrapport, der kan hjælpe med at gøre bolighandlen så smidig og problemfri som muligt for både sælger og køber.

Bestilling af en bygningssagkyndig

Når du skal bestille en bygningssagkyndig til at udarbejde en tilstandsrapport, er der flere vigtige aspekter, du bør overveje. En bygningssagkyndig er en uafhængig ekspert, der har den nødvendige erfaring og viden til at gennemgå din boligs tilstand og identificere eventuelle skader eller mangler.

For at finde den rette bygningssagkyndig kan du starte med at søge online eller spørge venner og familie om anbefalinger. Når du har fundet nogle kandidater, er det vigtigt at undersøge deres baggrund og erfaring for at sikre, at de opfylder dine krav.

Følgende trin kan hjælpe dig med at bestille en bygningssagkyndig:

 1. Undersøg kandidaternes kvalifikationer: Det er vigtigt at vælge en bygningssagkyndig med relevant uddannelse og erfaring inden for byggeri og boliginspektioner. Du kan tjekke deres certificeringer og referencer for at sikre, at de opfylder branchens standarder.
 2. Indhent pristilbud: Få et skriftligt pristilbud fra flere bygningssagkyndige for at sammenligne priserne på udarbejdelse af en tilstandsrapport. Husk også at spørge om eventuelle ekstra gebyrer eller omkostninger, såsom transportomkostninger eller afgifter for yderligere inspektioner.
 3. Vælg den rette bygningssagkyndig: Når du har sammenlignet pristilbud og kvalifikationer, skal du vælge den bygningssagkyndige, der bedst opfylder dine krav og budget. Det er vigtigt at have en god kommunikation og tillid til den valgte ekspert.
 4. Aftal tidspunkt for inspektionen: Når du har valgt en bygningssagkyndig, skal du aftale et passende tidspunkt for inspektionen af din bolig. Sørg for at give den bygningssagkyndige adgang til alle dele af ejendommen, så de kan foretage en grundig vurdering.
 5. Gennemgå tilstandsrapporten: Efter inspektionen vil den bygningssagkyndige udarbejde en detaljeret tilstandsrapport, som beskriver boligens aktuelle tilstand og eventuelle skader eller mangler. Gennemgå rapporten nøje og drøft eventuelle spørgsmål eller bekymringer med den bygningssagkyndige.

Ved at følge disse trin sikrer du, at du får en grundig og præcis tilstandsrapport fra en kompetent bygningssagkyndig. Dette vil hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om eventuelle reparationer eller forbedringer, der måtte være nødvendige for din boligs vedligeholdelse og værdi.

Få 3 uforpligtende tilbud på tilstandsrapport

Gennemgang af ejendommen

En tilstandsrapport er en grundig vurdering af en ejendoms nuværende tilstand og eventuelle skader eller mangler. En sådan rapport udarbejdes normalt af en beskikket bygningssagkyndig, som gennemgår ejendommen for at identificere og dokumentere eventuelle problemer. I denne sektion vil vi fokusere på processen med at gennemgå ejendommen og de forskellige aspekter, der tages i betragtning under denne proces.

For at sikre en grundig gennemgang af ejendommen er det vigtigt, at den bygningssagkyndige har adgang til alle relevante områder af ejendommen. Dette inkluderer både indvendige og udvendige dele såsom taget, kælderen, ydervæggene, vinduerne, døre og installationer som el, vand og varme.

Under gennemgangen af ejendommen vil den bygningssagkyndige typisk følge en systematisk fremgangsmåde for at sikre, at alle relevante dele bliver undersøgt. Dette indebærer ofte følgende trin:

 1. Visuel inspektion: Den bygningssagkyndige foretager en grundig visuel inspektion af de forskellige dele af ejendommen for at identificere eventuelle tegn på skader eller mangler.
 2. Måling: Hvis det er nødvendigt, kan den bygningssagkyndige måle forskellige elementer såsom fugtniveau i væggene eller afstanden mellem bjælkerne for at vurdere, om der er nogen problemer.
 3. Fotodokumentation: For at dokumentere eventuelle skader eller mangler vil den bygningssagkyndige ofte tage billeder, som kan inkluderes i tilstandsrapporten.

Når den bygningssagkyndige har gennemgået ejendommen og identificeret eventuelle problemer, vil de blive klassificeret efter deres alvor og potentielle konsekvenser. Dette gøres ved hjælp af en skala fra K1 til K3, hvor K1 angiver mindre skader eller mangler, og K3 angiver alvorlige skader, der kræver øjeblikkelig handling. Denne klassifikation hjælper både sælger og køber med at få et overblik over ejendommens tilstand og de nødvendige reparationer.

Udover at identificere og klassificere skader og mangler vil den bygningssagkyndige også give anbefalinger om, hvordan man kan afhjælpe de påviste problemer. Disse anbefalinger kan variere fra simple rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver til mere komplekse renoveringsprojekter.

Det er vigtigt at bemærke, at en tilstandsrapport ikke er en garanti for, at der ikke findes yderligere skjulte skader eller mangler i ejendommen. Den bygningssagkyndige kan kun vurdere de dele af ejendommen, som er synlige og tilgængelige på tidspunktet for inspektionen. Derfor er det altid en god idé at supplere tilstandsrapporten med en huseftersynsforsikring, der kan dække eventuelle uforudsete omkostninger i forbindelse med skader, som ikke blev opdaget under gennemgangen af ejendommen.

Tilstandsrapportens indhold

En tilstandsrapport er en vigtig del af bolighandlen, som giver et overblik over en ejendoms fysiske tilstand. Rapporten udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig og indeholder oplysninger om eventuelle skader, mangler og andre forhold, der kan have betydning for køberens beslutning om at købe ejendommen. Her følger en gennemgang af, hvad en tilstandsrapport typisk indeholder.

Først og fremmest beskriver rapporten bygningens generelle tilstand. Dette inkluderer oplysninger om byggeår, konstruktionstype, anvendte materialer samt eventuelle tidligere renoveringer eller ombygninger. Denne information kan give køberen et indtryk af bygningens levetid og vedligeholdelsesbehov.

Dernæst indeholder rapporten en vurdering af de enkelte bygningsdele, såsom tag, facade, vinduer, døre, gulve, vægge og installationer (fx el- og VVS-installationer). For hver bygningsdel angives der en standskarakter fra 0 til 3:

 • Standskarakter 0: Ingen bemærkninger
 • Standskarakter 1: Mindre alvorlige skader eller mangler
 • Standskarakter 2: Alvorlige skader eller mangler
 • Standskarakter 3: Kritiske skader eller mangler

Desuden angives der i rapporten et overslag over de nødvendige reparationsomkostninger for de konstaterede skader og mangler. Dette kan hjælpe køberen med at vurdere, om prisen på ejendommen er rimelig i forhold til de nødvendige investeringer i vedligeholdelse og reparation.

Tilstandsrapporten indeholder også en gennemgang af eventuelle ulovlige bygningsindgreb, som fx ulovlige tilbygninger eller manglende byggetilladelser. Hvis der konstateres ulovlige indgreb, skal sælgeren enten lovliggøre dem eller sørge for, at de bliver fjernet inden overdragelsen af ejendommen.

Endelig beskriver rapporten eventuelle miljømæssige forhold, der kan have betydning for boligens brugsværdi og sundhedsmæssige forhold. Det kan dreje sig om støjgener fra vejtrafik, industri eller landbrug, risiko for oversvømmelser, jordforurening eller forekomst af skimmelsvamp og radon.

Sammenfattende giver en tilstandsrapport et grundigt billede af en ejendoms fysiske tilstand og eventuelle problemområder. Rapporten er et vigtigt redskab for både køber og sælger i bolighandlen, da den skaber klarhed omkring boligens stand og mulige fremtidige vedligeholdelsesbehov.

Få 3 uforpligtende tilbud på tilstandsrapport

Forståelse af tilstandsrapportens karakterer

En tilstandsrapport er en vurdering af en ejendoms fysiske stand, som kan give potentielle købere indsigt i eventuelle skader, mangler eller andre forhold, der kan påvirke deres beslutning om at købe ejendommen. For at lette forståelsen af tilstandsrapporten er det vigtigt at kende til de forskellige karakterer, som rapporten indeholder. Disse karakterer angiver graden af problemer og defekter, der er identificeret under inspektionen.

I en tilstandsrapport findes følgende karakterer:

 • K0: Ingen bemærkninger. Dette betyder, at der ikke er fundet nogen væsentlige fejl eller mangler ved det undersøgte bygningsafsnit.
 • K1: Små fejl og mangler. Disse problemer kræver mindre reparationer og vedligeholdelse, men har ikke umiddelbar betydning for bygningens funktion.
 • K2: Betydelige fejl og mangler. Disse problemer kræver større reparationer og vedligeholdelse og kan have indflydelse på bygningens funktion og værdi.
 • K3: Alvorlige fejl og mangler. Disse problemer kræver øjeblikkelig handling for at undgå yderligere skader på bygningen samt sikre dens funktionalitet.

For eksempel kan en K1-karakter angive et lille hul i taget, mens en K3-karakter kunne indikere alvorlige strukturelle problemer som fundamentsskader eller omfattende råd og svamp.

Det er vigtigt at bemærke, at tilstandsrapportens karakterer ikke nødvendigvis afspejler den samlede kvalitet af en ejendom. En bygning med få K1-karakterer kan stadig være i god stand, mens en bygning med flere K2- eller K3-karakterer kan kræve betydelige investeringer for at bringe den op til en acceptabel standard.

Når man læser en tilstandsrapport, er det afgørende at vurdere de identificerede problemer i sammenhæng med ejendommens alder, beliggenhed og pris. Det kan også være nyttigt at konsultere en professionel bygningssagkyndig for yderligere vejledning og rådgivning om eventuelle bekymringer eller spørgsmål vedrørende rapporten.

Ved at have en grundig forståelse af tilstandsrapportens karakterer kan potentielle købere træffe informerede beslutninger om, hvorvidt de skal gå videre med et køb og hvilke forhandlinger der måske skal foretages i forhold til prisen og vilkårene for handlen.

Skalaen for skader og mangler

Tilstandsrapporten er et vigtigt dokument, der giver et overblik over en ejendoms tilstand og eventuelle skader eller mangler. En af de centrale aspekter i en tilstandsrapport er skalaen for skader og mangler, som hjælper med at vurdere ejendommens stand og identificere områder, der kræver reparation eller vedligeholdelse.

Skalaen for skader og mangler består af forskellige karakterer, der angiver graden af skade eller mangel på en ejendom. Disse karakterer varierer fra 0 til 3, hvor 0 indikerer ingen problemer og 3 angiver alvorlige problemer, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

Her er en detaljeret beskrivelse af hver karakter på skalaen:

 • K0: Ingen synlige tegn på skader eller mangler. Ejendommen er i god stand, og der er ikke behov for yderligere undersøgelser eller reparationer.
 • K1: Mindre skader eller mangler, som ikke har nogen væsentlig indflydelse på ejendommens funktion eller levetid. Disse kan omfatte mindre revner i vægge, løs flisebelægning eller små utætheder i taget. Reparationer kan være nødvendige, men de haster ikke.
 • K2: Moderat omfang af skader eller mangler, der kræver opmærksomhed inden for en overskuelig fremtid. Eksempler kan være større revner i vægge, tegn på fugt eller vandskader, og defekte installationer. Disse problemer bør løses snarest muligt for at undgå yderligere skader og forringelse af ejendommen.
 • K3: Alvorlige skader eller mangler, der kræver øjeblikkelig handling. Dette kan omfatte omfattende strukturelle skader, alvorlige vandskader eller andre kritiske problemer, der truer ejendommens sikkerhed og stabilitet. Det er afgørende at udbedre disse problemer hurtigst muligt for at beskytte ejendommen og dens beboere.

Ved at bruge skalaen for skader og mangler i en tilstandsrapport får både køber og sælger et klart billede af ejendommens aktuelle stand samt en vejledning til, hvilke reparationer eller vedligeholdelsesarbejder der eventuelt skal foretages. Dette hjælper parterne med at træffe informerede beslutninger under handlen og sikrer, at eventuelle problemer bliver håndteret korrekt.

Få 3 uforpligtende tilbud på tilstandsrapport

Typiske skader og problemer

Tilstandsrapporten er et vigtigt dokument, der giver et overblik over en ejendoms tilstand og eventuelle skader eller problemer. I denne sektion vil vi gennemgå nogle af de mest almindelige skader og problemer, som kan opstå i en bolig og blive identificeret i en tilstandsrapport.

Fugtproblemer: Fugt er et af de mest almindelige problemer i boliger, og det kan føre til både strukturelle skader og sundhedsmæssige bekymringer for beboerne. Fugtproblemer kan skyldes utætte rør, dårlig ventilation, kondens eller vandindtrængning udefra. En tilstandsrapport vil ofte identificere fugtskader ved at måle fugtniveauet i forskellige dele af bygningen.

Svampeskader: Svamp er en naturlig del af vores miljø, men når den trives indendørs, kan det skabe store problemer for boligen og dens beboere. Svampeskader opstår ofte som følge af fugtproblemer og dårlig ventilation. Svamp kan nedbryde byggematerialer og forårsage allergiske reaktioner hos personer med følsomme luftveje.

Utætheder: Utætheder i taget eller væggene kan forårsage vandskader på bygningskonstruktionen samt inventaret indeni. Det er vigtigt at finde årsagen til utætheden hurtigst muligt for at undgå yderligere skader. En tilstandsrapport vil ofte indeholde en vurdering af tagets og væggens tilstand samt eventuelle tegn på utætheder.

Sætningsrevner: Sætningsrevner opstår, når jorden under bygningen sætter sig ujævnt, hvilket kan føre til revner i fundamentet, væggene eller gulvet. Disse skader kan være kostbare at reparere og kan indikere problemer med bygningens stabilitet. En tilstandsrapport vil ofte inkludere en vurdering af eventuelle sætningsrevner og deres potentielle konsekvenser for bygningen.

El-installationer: Ældre el-installationer kan udgøre en sikkerhedsrisiko og bør opdateres for at overholde moderne standarder. En tilstandsrapport vil ofte inkludere en vurdering af ejendommens el-system og identificere eventuelle problemer eller mangler, der skal rettes op på.

Asbest: I ældre boliger er der risiko for at finde asbestholdige materialer, som kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de beskadiges eller forstyrres. En tilstandsrapport bør omfatte en vurdering af risikoen for asbesteksponering og anbefalinger om eventuel fjernelse eller håndtering af asbestholdige materialer.

Energimærkning: Energimærkningen angiver boligens energieffektivitet og kan have betydning for både driftsomkostninger og miljøpåvirkning. En tilstandsrapport vil ofte inkludere en vurdering af boligens energimærkning og eventuelle forslag til forbedringer.

Ved at være opmærksom på disse typiske skader og problemer kan man som køber eller sælger få et bedre overblik over ejendommens tilstand og træffe informerede beslutninger omkring reparationer, prisfastsættelse og eventuelle garantier.

Få 3 uforpligtende tilbud på tilstandsrapport

Hvorfor er en tilstandsrapport vigtig?

En tilstandsrapport er en detaljeret beskrivelse af en ejendoms nuværende stand og eventuelle skader eller mangler, som kan have betydning for køberen. Denne rapport er vigtig af flere årsager:

 1. Beskyttelse af køberen: Når man køber en bolig, er det vigtigt at vide præcis, hvad man investerer i. En tilstandsrapport giver et klart billede af boligens tilstand og hjælper køberen med at træffe en velinformeret beslutning om, hvorvidt de vil fortsætte med handlen.
 2. Forhandling om pris: Med en detaljeret tilstandsrapport i hånden kan køberen bedre forhandle om prisen på ejendommen baseret på de identificerede skader og mangler. Dette kan føre til en mere retfærdig pris for både køber og sælger.
 3. Ansvarsfraskrivelse for sælger: En grundig tilstandsrapport hjælper sælgeren med at fraskrive sig ansvaret for eventuelle skjulte fejl og mangler ved ejendommen efter salget. Dette kan spare sælgeren for potentielt dyre retssager og tvister senere hen.
 4. Planlægning af renoveringsarbejde: Tilstandsrapporten indeholder ofte anbefalinger om nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejde, som skal udføres på ejendommen. Dette gør det lettere for den nye ejer at planlægge og budgettere for eventuelle renoveringsprojekter.
 5. Forsikring og lån: Nogle forsikringsselskaber og långivere kræver en tilstandsrapport, før de vil tilbyde forsikring eller finansiering af en ejendom. En detaljeret rapport kan derfor være afgørende for at opnå den nødvendige økonomiske støtte.

Eksempel på tilstandsrapportens indhold:

 • Bygningsdele og konstruktioner: Her beskrives bygningens generelle stand, fx tag, ydervægge og fundamenter.
 • Installationer: Rapporten vurderer tilstanden af varme-, el- og vandinstallationer samt eventuelle andre tekniske installationer.
 • Indvendige overflader: Tilstandsrapporten gennemgår også boligens indvendige vægge, gulve og lofter for at identificere eventuelle skader eller mangler.
 • Udvendige arealer: Rapporten inkluderer en vurdering af udvendige bygningsdele som fx terrasser, altaner og trapper.
 • Kælder og krybekælder: Hvis boligen har en kælder eller krybekælder, vil disse områder også blive inspiceret for skader eller fugtproblemer.

Sammenfattende er en tilstandsrapport et afgørende redskab ved køb og salg af fast ejendom. Den beskytter både køber og sælger ved at give et klart billede af ejendommens nuværende stand og eventuelle skader eller mangler, som kan have betydning for handlen.

Beskyttelse for køber og sælger

En tilstandsrapport er en vigtig del af bolighandlen, der beskytter både køber og sælger. Rapporten er en objektiv vurdering af ejendommens synlige skader og mangler, som udføres af en bygningssagkyndig. Formålet med tilstandsrapporten er at give begge parter et klart billede af boligens stand og eventuelle problemer, der kan påvirke handlen.

For køberen giver tilstandsrapporten en forståelse af ejendommens generelle stand, samt indsigt i eventuelle skader og reparationer, der måtte være nødvendige. Dette hjælper køberen med at træffe informerede beslutninger omkring købet og forhandle prisen på baggrund af de identificerede problemer.

Eksempelvis kan en rapport vise, at taget har tegn på utætheder eller fugtskader. Køberen kan derefter bruge denne information til at bede om et prisafslag eller kræve, at sælger udbedrer problemet inden overtagelsen.

For sælgeren fungerer tilstandsrapporten som et værn mod fremtidige krav fra køberen vedrørende skjulte fejl og mangler. Når rapporten foreligger, har sælger opfyldt sin oplysningspligt overfor køber, hvilket betyder, at det bliver sværere for køber at rette krav mod sælger efter handlen er gennemført.

Derudover kan en god tilstandsrapport også være en salgsfremmende faktor. Hvis rapporten viser, at boligen er i god stand og uden større problemer, vil det sandsynligvis øge køberens tillid og interesse i ejendommen.

Det er vigtigt at bemærke, at en tilstandsrapport ikke er en garanti for, at der ikke findes skjulte fejl og mangler i ejendommen. Rapporten dækker kun de synlige skader og mangler, som den bygningssagkyndige har konstateret på besigtigelsestidspunktet. Derfor bør både køber og sælger også overveje andre former for beskyttelse såsom ejerskifteforsikring, der dækker eventuelle uopdagede skader efter handlen.

I sidste ende er tilstandsrapporten et værdifuldt redskab for både køber og sælger, der giver tryghed og beskyttelse i bolighandlen ved at afdække eventuelle problemer og mindske risikoen for uenigheder efterfølgende.

Få 3 uforpligtende tilbud på tilstandsrapport

Elinstallationsrapporter og energimærkning

Elinstallationsrapporter og energimærkning er vigtige dokumenter, der bør udarbejdes og gennemgås grundigt, når man køber eller sælger en ejendom. Disse rapporter giver et detaljeret overblik over ejendommens elektriske installationer og energieffektivitet, hvilket er afgørende for at sikre en sikker og økonomisk bæredygtig bolig.

Elinstallationsrapporten er en teknisk gennemgang af alle elektriske installationer i en ejendom. Denne rapport indeholder oplysninger om installationernes tilstand, eventuelle fejl og mangler samt anbefalinger til forbedringer. En elinstallationsrapport skal udføres af en autoriseret elinstallatør, der har den nødvendige ekspertise inden for området.

Et eksempel på, hvad en elinstallationsrapport kan indeholde:

 • Beskrivelse af de forskellige installationer (f.eks. eltavler, stikkontakter, kabelføring)
 • Vurdering af installationernes alder og levetid
 • Identifikation af eventuelle fejl og mangler
 • Anbefalinger til reparationer eller udskiftninger

Energimærkningen er et redskab, der hjælper med at vurdere en bygnings energieffektivitet. Energimærket angiver bygningens energiforbrug per kvadratmeter pr. år og kategoriseres fra A (meget lavt energiforbrug) til G (meget højt energiforbrug). Energimærket er lovpligtigt og skal udarbejdes af en certificeret energikonsulent.

Nogle vigtige aspekter ved energimærkning:

 • Energibesparelser: Energimærket viser, hvor meget energi der kan spares ved at foretage forskellige forbedringer i bygningen.
 • Salgsværdi: En god energimærkning kan øge en ejendoms salgsværdi og gøre den mere attraktiv for potentielle købere.
 • Miljøpåvirkning: Energimærkningen hjælper med at reducere CO2-emissionerne fra bygninger og bidrager til et bedre miljø.

Både elinstallationsrapporter og energimærkning er vigtige værktøjer for at sikre, at en ejendom opfylder de nødvendige krav til sikkerhed, komfort og bæredygtighed. Det anbefales derfor, at man som køber eller sælger af en ejendom altid sørger for at få udarbejdet disse rapporter og tager dem i betragtning under beslutningsprocessen.

Få 3 uforpligtende tilbud på tilstandsrapport

Omkostninger ved en tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en vigtig del af bolighandlen, der giver køberen et overblik over boligens aktuelle tilstand. Rapporten udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig og indeholder oplysninger om eventuelle skader, fejl og mangler ved boligen. I denne sektion vil vi fokusere på de omkostninger, der er forbundet med at få udarbejdet en tilstandsrapport.

Prisen for en tilstandsrapport kan variere afhængigt af flere faktorer såsom boligens størrelse, alder og geografiske placering. Generelt ligger prisen for en tilstandsrapport mellem 4.000 kr. og 8.000 kr. Det er dog vigtigt at bemærke, at prisen kan stige, hvis boligen har særlige forhold eller konstruktioner, der kræver ekstra tid og ekspertise fra den bygningssagkyndige.

Når man skal vælge en bygningssagkyndig til at udarbejde tilstandsrapporten, er det vigtigt at sammenligne priser og ydelser fra forskellige leverandører. Nogle bygningssagkyndige inkluderer eksempelvis energimærkning i prisen for tilstandsrapporten, mens andre opkræver et separat gebyr for denne ydelse.

Udover selve prisen på tilstandsrapporten bør man også være opmærksom på eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med bolighandlen. Dette kan inkludere udgifter til advokat, tinglysning og eventuelle reparationer eller forbedringer, der skal udføres som følge af de oplysninger, der fremgår af rapporten.

Selvom omkostningerne ved en tilstandsrapport kan virke høje, er det vigtigt at huske på, at rapporten fungerer som en sikkerhed for både køber og sælger i bolighandlen. Rapporten giver køberen mulighed for at få et klart billede af boligens tilstand og eventuelle skjulte problemer, mens sælgeren får mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, der dækker eventuelle fejl og mangler ved boligen.

Sammenfattende er omkostningerne ved en tilstandsrapport en nødvendig investering i forbindelse med bolighandel. Det er vigtigt at sammenligne priser og ydelser fra forskellige bygningssagkyndige samt være opmærksom på eventuelle ekstra omkostninger forbundet med bolighandlen.

Priser og faktorer der påvirker omkostningerne

Når det kommer til tilstandsrapporter, er der en række priser og faktorer, som kan påvirke omkostningerne ved at få udarbejdet en sådan rapport. Det er vigtigt at have et overblik over disse faktorer for at kunne træffe den bedste beslutning i forbindelse med køb eller salg af en ejendom.

En af de primære faktorer, der påvirker prisen på en tilstandsrapport, er størrelsen og kompleksiteten af den ejendom, der skal vurderes. Generelt vil større ejendomme og dem med flere bygninger eller komplekse konstruktioner kræve mere tid og arbejde fra bygningssagkyndige, hvilket resulterer i højere omkostninger.

En anden faktor er bygningens alder. Ældre bygninger kan have flere skjulte problemer og kræver ofte mere detaljeret inspektion end nyere byggeri. Dette kan også føre til højere priser for tilstandsrapporter.

Desuden spiller geografisk placering også en rolle i prissætningen. I nogle områder af landet kan der være færre bygningssagkyndige til rådighed, hvilket kan føre til højere priser på grund af efterspørgslen. Derudover kan transportomkostninger for sagkyndige også bidrage til prisforskelle mellem forskellige regioner.

Det er også værd at bemærke, at nogle bygningssagkyndige tilbyder rabatter eller pakkeløsninger, hvis du bestiller en tilstandsrapport sammen med andre ydelser, såsom en energimærkning eller elinstallationsrapport. Det kan derfor være en god idé at undersøge mulighederne for at spare penge ved at kombinere flere ydelser.

For at give et overblik over de gennemsnitlige priser på tilstandsrapporter i Danmark, kan nedenstående tabel anvendes som vejledende:

Ejendomstype Gennemsnitlig pris (DKK)
Rækkehus 4.000 – 6.000
Parcelhus 5.000 – 7.500
Større villa 7.500 – 10.000
Landejendom 10.000 – 15.000

Det er vigtigt at huske, at priserne varierer afhængigt af de førnævnte faktorer og den specifikke bygningssagkyndige, du vælger at bruge.

For at finde den bedste pris og kvalitet på en tilstandsrapport er det anbefalet at indhente flere tilbud fra forskellige bygningssagkyndige og sammenligne deres priser og ydelser. På denne måde kan du sikre dig, at du får den mest omfattende rapport til den bedste pris i forhold til dine behov og ønsker.

Få 3 uforpligtende tilbud på tilstandsrapport

Fornyelse og gyldighedsperiode for tilstandsrapporter

Når det kommer til tilstandsrapporter, er det vigtigt at forstå, hvordan de skal fornys og hvor længe de er gyldige. Dette vil give ejere af fast ejendom en bedre forståelse af deres ansvar og muligheder i forbindelse med bolighandler.

En tilstandsrapport er et dokument, der beskriver en bygnings generelle tilstand og eventuelle fejl eller mangler. Denne rapport udarbejdes normalt af en beskikket bygningssagkyndig, som gennemgår ejendommen grundigt for at identificere eventuelle problemer.

Fornyelse af en tilstandsrapport kan være nødvendig, hvis rapporten er udløbet eller ikke længere opfylder kravene i lovgivningen. I sådanne tilfælde skal en ny rapport bestilles hos den beskikkede bygningssagkyndige, som igen vil gennemgå ejendommen og udarbejde en opdateret rapport.

Gyldighedsperioden for en tilstandsrapport varierer alt efter situationen. Generelt har en tilstandsrapport en gyldighed på 5 år fra datoen for dens udstedelse. Denne periode kan dog forkortes eller forlænges under visse omstændigheder:

 • Hvis der foretages væsentlige ændringer på ejendommen (f.eks. renovering eller ombygning), kan det være nødvendigt at få udarbejdet en ny rapport før de oprindelige 5 år er gået.
 • Hvis sælger og køber bliver enige om det, kan gyldighedsperioden forlænges. Dette sker dog sjældent, da det i de fleste tilfælde er i både sælgers og købers interesse at have en opdateret rapport.

Det er vigtigt at bemærke, at en tilstandsrapport ikke nødvendigvis garanterer, at der ikke findes yderligere fejl eller mangler ved ejendommen. Rapporten er et øjebliksbillede af ejendommens tilstand på tidspunktet for inspektionen, og der kan altid opstå nye problemer efterfølgende.

I sidste ende er det ejendomsejerens ansvar at sørge for at have en gyldig tilstandsrapport ved salg af ejendommen. Det anbefales derfor altid at holde sig opdateret om gældende regler og krav samt at indhente den nødvendige dokumentation i god tid før en eventuel bolighandel.

Få 3 uforpligtende tilbud på tilstandsrapport